...

Beteendeutredningar & Privatträning

Vad kan ni hjälpa mig med?


Vi lägger absolut ingen värdering i vad du upplever som problem. Vi finns här oavsett vad ni behöver hjälp med. Alla kan få problem med sin hund, eller få en hund med problem. Det är vanligt och inget att skämmas för. Att ta hjälp för att sedan själv kunna hjälpa hunden är en styrka. 
Vi anser att när man löser sin hunds problem istället för att anpassa sig eller omgivningen efter dem, gör man hunden en tjänst.

Separationsångest
Rädsla 
Rumsrenhet
Oönskad jakt
Ljudrädsla
Oönskat skällande
Stress
Reaktivitet 
mfl.

Vad kostar det ?

     BETEENDEUTREDNING HUND

  • Beteendeutredning: 2995 kr/1,5 tim utredning med efterföljande träningsschema. Du följer själv träningsplanen. Uppföljning efter 5-6 veckor ingår. 2 månaders epost support från skickad träningsplan
  • Återbesök efter problemutredning: 950 kr/tim. Du får själv anteckna vid detta möte.
  • Efterföljande privatträning: 950 kr/tim. Du skriver själv ner råden du får under vår träff.
  • Onlinerådgivning: 1000 kr/1 timme videosamtal inkluderar en inspelning av konsultationen, du antecknar själv under träffen.
  • Konsultation, för sig som inte är riktigt säker 500:- (dras av om du väljer att gå vidare med beteendeutredningen).

Om tiden överskrids tas timarvode ut per halvtimme


(För privatpersoner är priserna inklusive moms, för företag exklusive moms).


Bokningsförfrågan sker via mail

Villkor


Av- eller ombokning ska ske minst 24 timmar innan träningstillfället.
Vid avbokning som sker inom 24 timmar innan träningstillfället eller utebliven närvaro kan full avgift komma att debiteras.

Reskostnader tillkommer vid bokning utanför ordinarie arbetsområde.
 60:-/ påbörjad mil. Prisuppgift lämnas på förfrågan.

Lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) deklarerar att du som hundägare alltid har strikt ansvar för din hund.
Detta gäller även på kurs, vid problemutredning eller under privatträning
Din hundförsäkring träder in vid skada/olycka orsakad av din hund. Working Dogs Education Nordic AB är inte ansvarig för eventuella skador vid beteendeutredning och privatträning.

BETALNINGSKRAV
Betalningen sker i förväg vis din onlinebokning eller vid kursanmälan för att din anmälans ska gå igenom.
Vid utebliven betalning läggs en betalningspåminnelseavgift på 65:- sek på vid varje skickad påminnelse.
Efter förfallodatumet (30 dagar efter fakturadatumet) läggs en förseningsavgift till på 200:- till på fakturan.
Efter två påminnelser skickas ärende till inkasso och en avgift på 180kr läggs på för inkassokravet.
Om utebliven betalning kvarstår skickas ärendet vidare till kronofogden.

Ångerrätt


Vi följer svensk lagstiftning om konsumentskydd, som privatkonsument har du ångerrätt inom 14 dagar från ditt köp. Det gäller från den dagen du beställde/bokade tjänsten vi tillhandahåller. Ångerrätten anses förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst. För att nyttja din ångerrätt skickar du ett brev till: Working Dogs Education Nordic AB, Östanvindsgatan 59, 434 34 Kungsbacka .

Detta brev ska skickas innan ångerfristen på 14 dagar gått ut.
Önskar du reklamera kurs, privatträning, problemutredning förfaller din ångerrätt om tjänsten påbörjat att nyttjas inom dessa 14 dagar. Bevisbördan om att du har nyttjat din ångerrätt ligger på dig.
Du behöver alltså kunna bevisa att du skickar brevet inom tidsfristen som anges.
Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp du betalt för tjänsten. Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål senast 14 dagar från godkännande av återbetalningen.

Vi eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Vi följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)
Brevet ska innehålla:
Dagens datum då du skrev brevet
- Ange vilken produkt/tjänst du ångrar ha köpt
- Köpedatum
- Kostnad
- Ditt namn
- Din adress, postnummer och ort samt epost och telefonnummer
- Underskrift och namnförtydligande