...

Nose Work - En sport för ALLA

En fantastiskt rolig sport som passar allas nosar.
Tre olika klasser, Eucalyptus, Lagerblad & Lavendel 
Fyra olika sök, Innomhus, Utomhus, Behållare & Fordon

Vad är Nose Work?


Nosework är en hundsport där hunden får använda sitt luktsinne för att i olika miljöer söka efter dofter. Det ger hunden både mental och fysisk stimulans och är en rolig aktivering för både hund och förare. Nosework går enkelt att anpassa utifrån erfarenhet, resurser och kunskap. Därför passar den dem allra flesta hundar och ägare, oavsett ras, ålder, kunskap och tid.

se Work går ut på att hunden skall lokalisera och markera specifika dofter med sitt fantastiska luktsinne. Hunden tillsammans med sin förare söker i olika verklighetstrogna miljöer som kan genomföras i princip var som helst.


Nose Work går ut på att hunden skall lokalisera och markera specifika dofter med sitt fantastiska luktsinne. Hunden tillsammans med sin förare söker i olika verklighetstrogna miljöer som kan genomföras i princip var som helst.

Hundsportens ursprung
Hundsporten K9 Nose Work® grundades 2006 i USA av tre professionella specialsökstränarna Amy Herot, Jill Marie O’Brien och Ron Gaunt. Tanken var från början att hjälpa hundar på hundstallar till en mer dräglig tillvaro med aktivering för mental stimulans, för att slutligen kunna placeras ut i hem runt om i USA. Det gav mycket positiv respons.

Målsättningen blev så småningom att ge sällskapshundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom specialsök. I USA blev aktiviteten snabbt populär och en tävlingsform skapades. Numera anordnas officiella tävlingar regelbundet av organisationen National Association of Canine Scent Work (NACSW).

Nose Work i Sverige
I Sverige heter det enbart Nose Work och intresset för den nya aktiviteten ökar hela tiden. Svenska Nose Work Klubben (SNWK) bildades 2014 med syftet att främja en tillgänglig och sammanhållen hundsport. Klubben vill sprida kunskap om hundens luktsinne och hur nosarbete kan användas för ökad mental och fysisk hälsa hos våra hundar. SNWK blev avtalsansluten till Svenska Kennelklubben (SKK) mars 2015.

Värdegrund
Nose Work utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Sporten är uttryckligen till för alla hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva hundar tillåts tävla.

Stor vikt läggs på säkerhet och att ingen hund eller förare ska komma till skada av annan människa, hund eller sökmiljö.

Förutom att sporten i sig själv kan ses som ett sätt att ge hunden mental och fysisk stimulans, utgår sporten från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden.

Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.

- Svenska Nose Work Klubben, 2015


Hur går det till när jag vill tävla?

NW1, NW2, NW3 & Elit


I den spännande hundsporten nosework får hunden använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet. Det är en allmän hundsport där alla hundar kan delta och alla klubbar inom Svenska Kennelklubbens organisation kan arrangera kurser och tävlingar.

I nosework ska hund med sin förare söka efter specifika dofter i olika miljöer. Hundsporten är inspirerad av de utmaningar som professionella sökhundar utför dagligen inom till exempel polisen och tullen. Men det är också ett enkelt och roligt sätt att aktivera din hund!


Tävlingen är uppdelad i 4 klasser. Nw1, Nw2, Nw3 och Elite, varje klass innehåller 4 olika sökmoment. 

Doftprov


För att tävla i en klass behöver ekipaget ett godkänt doftprov för den aktuella klassen. Om fler än en doft ska testas vid ett doftprov, testas dofterna var för sig.

Du kan välja att göra ett doftprov i taget eller göra 2 och 3 på en gång. Du väljer själv. I klass 2 och högre finns det även störningsdofter. 

Tävling


I Nose Work tävlar varje ekipage i första hand mot sig själv. Sporten går ut på att ekipaget ska påvisa specifik doft/er i olika miljöer på tid. När ekipaget korrekt påvisar en doftgömma genom att säga ”markerat”, säger domaren “rätt” och föraren får belöna sin hund. Tävlingen är uppdelad i tre olika klasser med ökande svårighetsgrad. Varje klass består av ett doftprov samt fyra olika moment: behållarsök; inomhussök; utomhussök och fordonssök. De dofter som används i de olika klasserna är hydrolater. I klass 1 används Eukalyptus. I klass 2 tillkommer Lagerblad. I klass 3 tillkommer Lavendel.